Dami Wild Caths CZ

     
 
 

 
 

Momentálně nemáme žádná koťátka na prodej

 

 

 
 

Pro více informací o dostupnosti koťat, mne prosím kontaktujte na e-mail:

LenkaDamkova@email.cz

(napište informace o sobě: jméno, země, město, účel koupě kotěte prosím !)

 

 

D o s t u p n o s t   k o ť a t :

NA PRODEJ: Kotě je dosud volné.
ZAMLUVENÉ: Mám vážného zájemce o kotě, ale zatím nebyla zaplacená záloha. V případě, že se objeví jiný zájemce, vyhrazuji si právo nabídnout dané kotě druhému zájemci.
REZERVOVANÉ: Je uhrazená záloha a kotě bude rezervováno do doby úplného zaplacení ceny kotěte.
PRODANÉ: Kotě je plně zaplacené a čeká na přesun do nového domova nebo je v novém domově.
Bez složené zálohy je jakékoliv jednání o prodeji jen nezávazné a kotě může být prodané jinému zájemci.

 ZÁLOHA JE NEVRATNÁ, jestliže kupující dodatečně od koupě kotěte ustoupí. Záloha je určená na pokrytí  nákladů vzniklých s dalším  držením daného kotěte. Prodávající si ponechává právo bez udání důvodu odmítnout prodej kteréhokoliv kotěte zobrazeného na této stránce. Kocouři do chovu jsou prodáváni pod podmínkou krytí koček pouze ve výlučném vlastnictví nového majitele. Prodávající si ponechává právo bez udání důvodu kdykoliv zrušit prodej. Koťata jsou prodávána s řádnou smlouvou, odčervena a naočkována, popřípadě načipována.

Všechna koťátka, která nejsou určena k chovu, budou bez výjimky prodávána kastrovaná !!!

 
 
 
 
Dami Wild Caths Himalayans Cattery © 2006-2016 Sites designed and maintained by Daminka