GIC Thueringen's Joker (CFA)

 

Výstavy  /  Show

  
 
 
  

Datum

Date

Místo konání výstavy

Place action show

Posuzovatel

Critic

Titul

Title

 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
GRANDINTERCHAMPION
       
       

 

     
       
       
       
INTERCHAMPION
       
       
       
CHAMPION